Satt och surfade och hittade information från Konsumentverket om ekologisk potatis. Jag hade inte en aning om att konventionell potatisodling använde så mycket besprutningsmedel. Broschyren var från 2002 och sa att potatis odlas på 1% av åkerytan i Sverige men står för 40% av det svenska jordbrukets användning av svampbekämpningsmedel. Nu kommer jag inte att köpa en enda potatis som inte är ekologisk. Det är så mycket jag inte vet och det jag inte vet kan jag inte ta hänsyn till eller ta ställning för eller emot. Men nu vet jag om potatis och jag är MOT konventionell potatis och FÖR ekologisk potatis.