Välj ekologisk potatis!

Konventionellt odlad potatis besprutas upp till 12 gånger på en säsong. Det kan för vissa sorter bli en gång i veckan under odlingstiden! Potatisen är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige enligt naturskyddsföreningens rapport ”Potatisen och bekämpningsmedlen” som publiceras idag. Potatis besprutas mot insekter, ogräs, bladmögel (en svampsjukdom) och för att blasten ska vissna innan…