Konventionellt odlad potatis besprutas upp till 12 gånger på en säsong. Det kan för vissa sorter bli en gång i veckan under odlingstiden! Potatisen är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige enligt naturskyddsföreningens rapport ”Potatisen och bekämpningsmedlen” som publiceras idag.

Potatis besprutas mot insekter, ogräs, bladmögel (en svampsjukdom) och för att blasten ska vissna innan potatisen ska skördas. Besprutningstillfällena kan variera mellan 3 och 12. Snittet är 7,5 ggr/säsong. Sorter som King Edward och Bintje är särskilt mottagliga för bladmögel och sprutas därför en gång i veckan under odlingssäsongen!

Jag får rysningar av tanken på alla dessa bekämpningsmedel så min vädjan är: köp ekologisk potatis! Och till regeringen: gör det mer gynnsamt för de odlare som väljer att satsa på ekologisk odling!