Det verkar som att det finns mer C-vitamin i ekologisk potatis än i konventionellt odlad potatis. Annars finns det inte så stora skillnader m.a.p. hållbarhet, ätkvalitet och näringsinnehåll. Den stora skillnaden mellan ekologisk och konventionellt odlad potatis är sättet att odla. Med ekologisk potatis behöver man inte oroa sig för kemikalierester i maten eller i naturen. Att välja ekologisk potatis är ett sätt att bidra till miljömålet Giftfri miljö och det gynnar både djur, natur och människor.

Besprutning av konventionell potatis:
Potatis besprutas av många anledningar. De besprutas mot ogräs, insekter, för att få blasten att vissna vid rätt tidpunkt och, framför allt, mot svampsjukdomen bladmögel. I genomsnitt besprutas
svensk potatis 7,5 gånger under en växtsäsong. Det är de vanliga potatissorterna Bintje och King Edward som är mest krävande. Genom att välja tåligare sorter håller man ner bekämpningsmedelsanvändandet.

Siffror från Naturskyddsföreningens rapport, Potatis och bekämpningsmedel:
”Antalet bekämpningstillfällen kan variera mellan 3 – 12 gånger i konventionell odling beroende på sort och odlingsförhållanden. Varje svensk äter årligen drygt 80 kilo matpotatis eller tillsammans ca 755 000 ton. Om vi alla skulle välja obesprutad, svensk ekologisk potatis så skulle 95 ton bekämpningsmedel för blastdödning och mot ogräs och svamp aldrig komma ut i miljön eller påverka vår hälsa.”

Ett exempel hämtat från Konsumentverkets broschyr ”Ekologisk potatis” (2002):
”Potatis odlas på endast 1 % av åkerarealen, men står för hela 40% (=75 ton per år) av det svenska jordbrukets användning av svampbekämpningsmedel.”
Konventionellt odlad potatis är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige. Detta gäller både antalet besprutningar per säsong och andelen aktiv substans per hektar.

Kemiska bekämpningsmedel som används i jordbruket påverkar och skadar växter och djur i odlingslandskapet. Många av de gifter som används är direkt skadliga för vattenlevande organismer liksom för bin och andra insekter som pollinerar växter. I Naturskyddsföreningens rapport kan man även läsa om bekämpningsmedel som är av kemikalieinspektionen klassade som cancerframkallande och som verkar reproduktionsstörande på fiskar.

Importerad potatis är förmodligen ännu mer besprutad eftersom man ofta använder mer bekämpningsmedel utomlands än i Sverige. All bakpotatis importeras och ungefär hälften av den beredda potatisen.
Bladmögel
Bintje och King Edward är särskilt känsliga för bladmögelangrepp. I södra Sverige besprutas dessa upp till 10 ggr per år. Att odla samma sorts potatis på åkern år efter år ökar risken för smittspridning eftersom vilsporer kan ligga kvar i jorden till nästa år. Det sprids främst med sättpotatis och sedan med vinden.

Ekologisk potatis = obesprutad potatis:
Handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtet i ekologisk produktion, istället använder sig odlarna av andra metoder som varierad växtföIjd, mekanisk och biologisk bekämpning. I  genomsnitt blir en skörd från en ekologisk odling 2/3 av en konventionell. Nu finns det sorter att välja som är mindre känsliga för bladmögelangrepp. Att välja ekologisk potatis är ett sätt att bidra till miljömålet Giftfri miljö och det gynnar både djur, natur och människor.

Ekologisk potatis = märkt potatis
En ny förordning finns sedan 28juni 2007 som ersätter EU:s förordning 2092/91 från den 1 januari 2009. Den nya förordningen har nummer (EG)834/2007. Du hittar en länk till denna nya förordning bl.a. på Jordbruksverkets hemsida under ”förordningar”: http://www.sjv.se. För att kallas ekologisk måste minst dessa krav uppfyllas.
För att KRAV-märkas måste KRAV:s regler uppfyllas.

Kontroll:
Jordbruksverket och Livsmedelsverket är ansvariga för att reglerna följs i Sverige. De godkänner också kontrollorgan. Sverige har nu två kontrollorgan och det är KRAV:s fristående dotterbolag Aranea och SMAK (SvenskMatpotatiskontroll).

Läs mer:
– om Ekologisk livsmedelsproduktion, lantbruk
– om KRAV
– om EU:s märke Ekologiskt jordbruk

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *